Gjør du noe galt når du «piratstrømmer» videoer? En utredning for ikke-tekniske jurister, ikke-juridiske teknologer og for de som føler seg truffet.

Av: Ida Meland
Masteroppgave: Innlemming (embedding) av mediefiler. En teknisk og opphavsrettslig gjennomgang med spesielt hensyn til videofiler