Hvordan få fastleger til å endre arbeidsprosesser og ta ibruk et IT-system de selv ikke får særlig nytte av (men som er bra for alle andre)?

Pitch av: Marit Ånestad
Masteroppgave: Gevinstrealisering i offentlig sektor: En kvalitativ, empirisk studie av innføringen av e-resept