Er naturbruk viktig for Samene i Russland? Påvirker klimaforandring naturbruk i nord? Hvordan tilpasser folk til utforndringer knyttet til naturbruk?

Pitch av: Olga Shavrina
Masteroppgave: Trapped in the net of circumstances. Nature use practices of the Sami people of Lovozero in the changing socio-economic, administrative and environmental settings.