Barnehage for småbarn øker mors yrkesdeltakelse, men har ingen effekt på far. Selv i likestilte Norge går mor hjemme når barn ikke får barnehageplass.

Pitch av: Martin Eckhoff Andresen
Masteroppgave: Women and Children First? Labor market effects of universal child care for toddlers