Kan naturvitenskap lære oss om endring i forretningsmodeller? Jeg tilførte energi til kjerner. Riktig energi ga “disruptive change”

Av: Ingvild Huseby, CEO Opengarden
Hovedoppgave: Om K-hindringen ved gamma-overganger fra tilstander nær nøytronbindingsenergien