Endringsdyktig? Mestringsmotivasjonen din er medfødt. Den tillærte prestasjonsangsten har du fått lite av. Send en stor takk til din far & mor!

Av: Jane Aamodt Haugland, HR-direktør i Norges Bank
Hovedoppgave: Menneskelig motstand mot organisasjonsendringer – en empirisk studie av sammehengen mellom organisasjonsendringer og menneskelig motstand mot endringer i flyselskapet Braathens.