Kva bør vere grunnlaget for norske rettskrivingsreglar? Verdiar og haldningar? Eller eigenskapar ved språket? Eg stemmer for det siste.

Av: Brita Ramsevik Riksem
Masteroppgave: Syntaks og ortografi: Nye rammer for språknormering