Alle modeller er feil, men noen er nyttige. Hva skjer hvis man velger en dårlig modell for å beskrive statistikk, og hvordan finner man de gode?

Av: Emil Mogstad

Masteroppgave: Mode Hunting and Density Estimation with the Focussed Information Criterion