Vi er alle bærere av kunnskap, men klarer du å sette ord på alt? Hvordan kan en medarbeider dele sin kunnskap med en annen? Samhandling er nøkkelordet

Av: Elisabeth Dyb
Masteroppgave: Kunnskapsdeling i en kunnskapsorganisasjon – en studie om hvordan kunnskap deles og overføres mellom kunnskapsarbeidere