Bedriftsinteresser og miljø: en gjennomgang av prosessen rundt etableringen av ISOs internasjonale miljøstandarder mellom 1991 og 1994 (ISO 14001).

Av: Kristin Stanwick Bårnås
Masteroppgave: To trender møtes – ISO og Miljøstandardene