Hvor lite energi kan man få en enebolig til å bruke hvis man innfører passivhus standard? Ikke lite, viser mine resultater. Men solenergi kan bidra.

Av: Espen Murtnes

Masteroppgave: Solar Heating in Norwegian Passive Houses : A Case Study of two Passive Houses Heated by Solar Collector and Heat Pump