Hvilke verktøy er mest egnet til kreative ideprosesser? Det gode gamle papiret? Eller nye digitale verktøy som smartboards? #idelab #kreativitet #IKT

Av: Jannicke Husevåg
Masteroppgave: IKT-støtte i kreative samhandlingsprosesser