Korleis kan det ha seg at den mest populære krigsfilmen i det macho Russland er ein film om kvinnelege soldatar frå 1972?

Av: Åsne Ø. Høgetveit
Masteroppgave: Kvinner i sovjetisk og russisk krigsfilm – offer og moralske førebilete