Kvinnelege soldatar er moralsk overlegne menn i russiske og sovjetiske krigsfilmar.

Av: Åsne Ø. Høgetveit
Masteroppgave: Kvinner i sovjetisk og russisk krigsfilm – offer og moralske førebilete