Ved hjelp av en ny metode finner jeg ut mer om hvorfor ulike sosiale klasser stemmer på ulike politiske partier.

Av: Peter Egge Langsæther
Masteroppgave: Class Voting and Value Orientations: The fourth generation