Hvorfor bruker vi så mye penger på treningsutstyr? Er det for å vise oss frem, eller for at vi faktisk trenger det? Det kommer helt an på hvem du spør

Av: Roar Brattås
Masteroppgave: Nye mål – Om domestisering av treningsutstyr og konstruering av identitet