Jeg undersøkte effekten jordskjelv har på vindmøller som kan monteres på land og til havs, og sammenlignet med et ekte forsøk i ørkenen i California.

Av: Remi André Kjørlaug
Masteroppgave: Seismic Response of Wind Turbines