Hele klasser kan undervises på ett brett – uten at barn med lærevansker blir hengende etter i lesing og staving! FOKUS funker som tilpasset opplæring.

Av: Toril Karstad
Masteroppgave: Skriftspråklig ferdighetstilegnelse i begynneropplæringen: Evaluering av forsøk med Fokus-metodikken – i lys av prinsippet tilpasset opplæring