Karriereveiledning i skolen – hvem sitt ansvar? Politiske føringer og elever med mer sammensatte veiledningsbehov har endret rådgiverrollen. Hva nå?

Av: Marie Olea Løvset
Masteroppgave: Karriereveiledning i skolen. En kvalitativ studie av tre rådgiveres opplevelse av rollen som karriere veileder i videregående skole