Kan natur være kultur? Det er mye kunnskap innvevd i måter å se naturen på. Hvilken rolle spiller landskap og natur for nasjonal identitet på Island?

Av: Karin Lillevold
Masteroppgave: Visdom hører steder til! Om landskap og stedliggjøring av islandskhet.