Sykdommer har ulik prestisje i medisinsk kultur. Her kan du lese om den flotteste av dem alle.

Av: Lars Johannessen
Masteroppgave: «Det er ikke undere vi driver med»: Betydningen av hjernehinneblødningens fortelling for sykdommens og nevrokirurgiens prestisje