Når folk på bygda har gjort et selvstendig arbeid, liker de ikke at staten krever det flyttet til Oslo.

Av: Eirik Kristoffersen
Masteroppgave: Institusjonaliseringen av folkeminnene