Hêliand ble også skrevet for å hjelpe sakserne å takle deres påtvungne konvertering og integrasjonen i det karolingiske rike.

Av: Elisabeth Kristoffersen
Masteroppgave: Pacifying the Saxons – an interpretative reading of the Hêliand