Å elske er en rettighet? Homofiles rettigheter utsettes for politisering mellom ulike regioner i FN. Dette truer menneskerettighetenes universalitet.

Av: Mari Dahl Schlanbusch
Masteroppgave: Sexual Orientation and Gender Identity Rights in the Universal Periodic Review