Kan elever lære matematikk fra videoer? Gir bruk av video noen fordeler i klasserommet? Har det noe å si hvilke lærere som lager disse videoene?

Av: Dag Roar Espe
Masteroppgave: Bruk av opplæringsvideo i matematikkundervisning. En kvalitativ studie om muligheter i ungdomsskolen