Hva er forskjellen på trykt og digital tekst? Hvilke nye aspekter ved lesing dukker opp når de digitale blir mer og mer fremtredende?

Av: Marie Kristiansen
Masteroppgave: Fra trykt til digital tekst: nye utfordringer for lesing og leseforståelse