Folkeopprør er politisk sensitivt i Kina, så hva gjør man egentlig når korrupte lokale myndigheter selger bygdas landområder til stor profitt?

Av: Anne Christine Lie
Masteroppgave: Rethinking rural resistance in China – A Case Study of the 2011 Wukan Incident in Guangdong province