Hva NATO innebærer for Norge er et spørsmål om betydningen av en egen norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Av: Synva Øidvin Greve
Masteroppgave: Norge og NATO: En studie av hva NATOs strategiske konsept innebærer for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk