22.juli! Dagen Norge mistet uskylden sin. Mediene viste oss en virkelighet, men er den korrekt?

Av: Eirik Indergaard
Masteroppgave: Rammene i nyhetene: En triangulering av både kvantitativ og kvalitativ studie med fokus på de sentrale nyhetsrammene på forsiden til Aftenposten, VG og Adresseavisen og prosessen bak en forside i forbindelse med terrorangrepet 22. juli 2011