De psykisk syke barnevernsbarna blir over 18 år og skal etablere seg å stå på egne bein. Er barnevernet sitt ansvar bevisst ovenfor disse ungdommene?

Av: Renate Gjertsen
Masteroppgave: Vi må tilpasse oss de som trenger oss”: en studie av hvilke faktorer som fremmer og hemmer det tverrfaglige samarbeidet rundt unge psykisk syke