Siden den for alvor entret vår bevissthet etter utgivelsen av «Dracula», har den litterære vampyr endret seg med oss. Anderledes, dog tilnærmet lik.

Av: Renate Gulbrandsen
Masteroppgave: Tilnærmet lik