Hvilke faktorer kjennetegner det tverrfaglige samarbeidet rundt unge psykisk syke barnevernsbarn mellom 18-23 år?

Av: Renate Gjertsen
Masteroppgave: Vi må tilpasse oss de som trenger oss