Produksjon av ekstraordinære Nordlysopplevelser krever kyndig bruk av forhandlingssterategier som iscenesettelse og historiefortelling.

Av: Nina Smedseng
Masteroppgave: The Northern Lights Experience – Negotiation Strategies