Ut med monotoni, ryddighet og forutsigbarhet. Inn med betydningsfulle opplevelsesøyeblikk av oppdagelser og erkjennelser.

Av: Camilla Steen
Masteroppgave: En mikroutopi