Hva betyr verbet ’se’ i setninga ”Se og få deg en jobb!”? Hvorfor kan vi ikke si ”Se og ha en jobb!”? Det har jeg skrevet masteroppgave om.

Av: Urd Vindenes
Masteroppgave: Se å få deg et liv! : En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk