“Jeg tenker, jeg ønsker, jeg tror og jeg vet at jeg vil, – men er det sannsynlig at jeg klarer å få det til? Effekt av trening! “

Av: Hege Heiestad
Masteroppgave: Livskvalitet, selvopplevd helse og treningsmotivasjon; en randomisert, kontrollert studie.