Hvorfor vil stadig flere kvinner stille til valg for Det muslimske brorskapet i Egypt? Om å frykte staten, følge sin tro og vise seg embetet verdig.

Av: Ragna Lillevik
Masteroppgave: Islamist Women and Political Rights : A Case Study of Islamist Women’s Increasing Political Participation in Egypt’s Muslim Brotherhood.