Are Magnus Bruaset Jurymedlem

Are Magnus Bruaset har bakgrunn i realfag og informatikk. Han er forskningsleder ved Simula Research Laboratory og professor II ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra forskning, innovasjon og entreprenørskap, og har jobbet mye med å lære unge forskere hvordan de skal lykkes med å formidle sine resultater. “Effektiv, men likevel korrekt, forskingsformidling er en nødvendig forutsetning for at ny kunnskap skal kunne omsettes til samfunnsverdier. Derfor må formidlingsevnen dyrkes hele veien gjennom utdanning og påfølgende yrkesliv. Masterpitch kan hjelpe til å synliggjøre dette, derfor har jeg sagt ja til å delta i juryen.”