Hulda Holtvedt Jurymedlem

Hulda er 15 år og går på Marienlyst ungdomsskole. Hun er kommentator i Si;D og sitter som fylkestyremedlem i Elevorganisasjonen i Oslo. Hulda er opptatt av kunnskap og at det er nettopp det som driver verden videre. Internett er arenaen som kan sikre at kunnskapen blir løftet frem i lyset, lest og brukt, heller enn gjemt og glemt. “Jeg takket ja til å være jurymedlem av to hovedgrunner: Fordi jeg er opptatt av kunnskap og fordi jeg er opptatt av Internett. Jeg har tro på at konkurransen kan nå et bredt publikum og bidra til mer oppmerksomhet rundt masteroppgaver og deres faglige verdi.”