“En drøfting av hvilke kriterier den politiske debatten bør vurderes etter, med utgangspunkt i velgernes behov. “

Av: Ida Andersen
Masteroppgave: Opplysningens retorikk