Er det lurt å bruke stykkevise polynomer over trekanter med lav polynomgrad og høy glatthet ved regresjon? Svaret er NEI!

Morten Dæhlen, dekan MN-fakultetet, UiO.