Forskingsformidling til born har gått frå gøymt bak glass til leikeplass. Kvifor? Korleis har NTNU Vitskapsmuseet, Nysgjerrigper og Newton endra seg?

Av: Hanne Bakken
Masteroppgave: Forskingsformidling til born: Frå gøymt bak glass til leikeplass? Ein kvalitativ studie av Newton, Nysgjerrigper og NTNU Vitenskapsmuseet