For å vite hvor skoen trykker i skolen trengs et analyseverktøy. Hvordan påvirker analyseverktøyet skolens utviklingsfokus?

Av: Sølvi Jacobsen Waldeland
Masteroppgave: Skoler i rødt, gult og grønt: om PULS og ansvarsformer i skolen