Hvordan har formidlingsmetoder endret seg i museer gjennom tidene, og har innføringen av Den kulturelle skolesekken utløst noen slike endringer?

Av: May Tove Nyrud
Masteroppgave: Hvilken historie? En diskursanalyse av museumsformidling innenfor Den kulturelle sko