Med utgangspunkt i refleksjonsbegrepet undret jeg meg over hvilke sammenheng dette hadde med hverdagslæring på jobben.

Av: Stian Sem
Masteroppgave: Refleksjon – mer enn bare ettertanke. En studie av refleksjonens rolle i arbeidslivet.