Oppgaven analyserer om kommunestørrelse har noe å si for innbyggernes tilfredshet med kommunalt tjenestetilbud og lokaldemokratiet

Av: Renathe Jakobsen
Masteroppgave: Smått er godt, den store har det flott og mellomstort kommer til kort