I 1760 sank et russisk skip utenfor Hitra. Begivenhetene som fulgte stiller spørsmål ved folks moralske valg overfor det havet velger å gi og ta.

Av: Sarah Dahle Hermanstad
Masteroppgave: Forliset av Enhjørningen; plyndring eller berging?