Kunst må formidles faglig presist og estetisk tilfredsstillende. Analyse av tre kunstanmeldelser viser at dette ikke utelukker publikumsvennlig språk.

Pitch av: Ida Skjelderup
Masteroppgave: Fornuft, følelser og flerstemmighet. Kunstkritikk som arena for brytning mellom sakprosanormer og kunstnerisk praksis