En stjerne dør og atomene forenes. Kvarkene frigjøres. De oppfører seg helt unikt, og har fargeladning. Hva gjør frie kvarker? Finnes kvarkstjerner?

Av: Inga Strümke
Masteroppgave: Feltteori ved endelig temperatur og tetthet – anvendelse på kvarkstjerner