Hvordan kommunen og reineierne kan få felles forståelse for planene? Ved å kombinere fugle- og reinsdyrperspektiver.

Av: Marit Anne Bongo
Masteroppgave: Reindriftas medvirkning i en kommuneplanprosess. En casestudie av planlegging i Alta kommune